Cum ataca corona virus celulele tale - How Coronavirus Hijacks Your Cells

4 years ago

SARS-CoV-2 Coronavirus

Virusul care provoac? Covid-19 se r?spânde?te î prezent în întreaga lume . Cel pu?in ?ase alte tipuri de coronavirus sunt cunoscute pentru a infecta omul, unele provocând r?ceala comun? ?i dou? provocând focare: SARS ?i MERS.

Spike
proteine
Proteine
?i lipide

Acoperit cu Spikes

Coronavirusul este numit dup? vârfurile coronite care ies din suprafa?a sa. Virusul este învelit într-o bul? de molecule lipide uleioase, care se destram? la contactul cu s?punul.

ACE2

Introducerea unei celule vulnerabile

Virusul intr? în corp prin nas, gur? sau ochi, apoi se ata?eaz? de celulele din c?ile respiratorii care produc o protein? numit? ACE2. Se crede c? virusul î?i are originea în lilieci, unde poate s-a ata?at de o protein? similar?.


Înveli?ul de protec?ie
ARN viral

Eliberarea ARN viral

Virusul infecteaz? celula prin fuziunea membranei sale uleioase cu membrana celulei. Odat? ajuns în interior, coronavirusul elibereaz? un fragment de material genetic numit ARN.

Proteine ??virale
ARN viral

Detestarea celulei

Genomul virusului are mai pu?in de 30.000 de „litere” genetice. (A noastr? este de peste 3 miliarde.) Celula infectat? cite?te ARN ?i începe s? creeze proteine ??care vor men?ine sistemul imunitar la îndemân? ?i vor ajuta la asamblarea de noi copii ale virusului.

Antibioticele omoar? bacteriile ?i nu func?ioneaz? împotriva virusurilor. Dar cercet?torii testeaz? medicamente antivirale care ar putea perturba proteinele virale ?i pot opri infec?ia.

Nucleul celular
Proteine ??virale

Crearea de proteine ??virale

Pe m?sur? ce infec?ia progreseaz?, utilajul celulei începe s? produc? vârfuri noi ?i alte proteine ??care vor forma mai multe copii ale coronavirusului.

Asamblarea copiilor noi

Noi copii ale virusului sunt asamblate ?i transportate la marginile exterioare ale celulei.

R?spândirea infec?iei

Fiecare celul? infectat? poate elibera milioane de copii ale virusului înainte ca celula s? se descompun? ?i s? moar?. Virusurile pot infecta celulele din apropiere sau pot ajunge în pic?turi care scap? de pl?mâni.

Resturi de
celule moarte

R?spuns imun

Majoritatea infec?iilor cu Covid-19 provoac? febr?, deoarece sistemul imunitar lupt? pentru a elimina virusul. În cazuri severe, sistemul imunitar poate reac?iona excesiv ?i poate începe s? atace celulele pulmonare. Pl?mânii obstruc?ioneaz? cu celulele lichide ?i pe moarte, ceea ce face dificil? respira?ia. Un procent mic de infec?ii poate duce la sindromul de detres? respiratorie acut? ?i eventual la moarte.

P?r?sirea trupului

Tusea ?i str?nutul pot expulza pic?turile înc?rcate de virus pe oamenii ?i suprafe?ele din apropiere, unde virusul poate r?mâne infec?ios câteva ore pân? la câteva zile. CDC recomand? persoanelor diagnosticate cu Covid-19 s? poarte m??ti pentru a reduce eliberarea de viru?i . Lucr?torii din domeniul s?n?t??ii ?i al?ii care au grij? de persoanele infectate ar trebui s? poarte ?i m??ti.

Vaccin antigripal
Anticorp gripal
Vaccinul poten?ial pentru
coronavirus
Anticorpi
care vizeaz?
virusuri

Un posibil vaccin

Un viitor vaccin ar putea ajuta organismul s? produc? anticorpi care vizeaz? virusul SARS-CoV-2 ?i s?-l împiedice s? infecteze celulele umane. Vaccinul antigripal func?ioneaz? într-un mod similar, dar anticorpii genera?i dintr-un vaccin antigripal nu protejeaz? împotriva coronavirusului.

Cum func?ioneaz? s?punul

S?punul distruge virusul atunci când cozile care str?lucesc apa din moleculele de s?pun se cufund? în membrana lipidic? ?i îl prind.

Cel mai bun mod de a evita s? v? infecta?i cu coronavirus este s? v? sp?la?i mâinile cu s?pun, s? nu v? atinge?i fa?a, s? v? p?stra?i distan?a de persoanele bolnave ?i s? cur??a?i regulat suprafe?ele folosite frecvent.

arrow_drop_up