Adrian P?unescu recit�nd �n limba maghiar? | Adev?ruri despre trecut, la TVR1

 • Joi, 29 decembrie, de la ora 18:00, la #TVR1, Roxana Tarhon ?i echipa �Adev?ruri despre trecut� ne propun episodul �Conlocuitori �n ?ara lui Ceau?escu�.
  La preluarea puterii, comuni?tii porneau la drum cu o popula?ie maghiar? de aproximativ 8 %, plasat? majoritar �n Transilvania ?i Banat. Constitu?iile din acei ani stabileau ca drept al na?iunilor conlocuitoare � a?a erau numite minorit??ile � folosirea liber? a limbii materne, at�t �n �nv???m�nt de toate gradele, c�t ?i �n c?r?i, ziare, reviste ?i teatre.
  Deciziile luate la nivel �nalt �n statul comunist nu-i afectau prea mult pe locuitorii acestei zone. Tr?ind �mpreun? ?i �mp?r?ind fr??e?te pu?inele resurse pe care le g?seau, rom�nii ?i maghiarii au ajuns s? se �n?eleag? ?i s? se respecte. Ba chiar s? se �ndr?gosteasc? ?i s? formeze familii.
  Anii �80, �ns?, au adus modific?ri ?i �n modul de abordare a drepturilor minorit??ilor na?ionale. La capitolul restric?ii, comuni?tii au ac?ionat la fel, �f?r? deosebire de na?ionalitate, ras?, sex sau religie�.
  ?i, �ntruc�t to?i - �rom�ni, maghiari, germani ?i alte na?ionalit??i�, cum se spunea �n epoc? - sufereau acelea?i nedrept??i din partea statului comunist, oamenii simpli din zon? au dep??it bariera lingvistic? sau de apartenen?? cultural? devenind solidari �n rezisten?a �n fa?a du?manului comun: regimul comunist.
  Interlocutori:
  DARAGUS ATTILA, primar comuna TURIA
  BOROS ZOLT�N, fost realizator tv
  HALLER B�LA, profesor francez? ?i italian?
  NOV�K CSABA ZOLT�N, istoric
  SMARANDA ENACHE, profesor de francez?, co-pre? Liga Pro Europa
  SZOKOLY ELEK, publicist
  TOMCSANYI MARIA, fost realizator tv
  IOAN BOLOVAN, istoric
  H. SZAB� GYULA, editor 1977 - prezent, Editura Kriterion
  G�BOR TOMPA, regizor 1981 � prezent
  Prof.univ. LAVINIA BETEA
  www.facebook.com/fantvr1
  www.instagram.com/tvr1.ro/
  www.tvr.ro
  www.tvrplus.ro
  youtube.com/tvrcanaluloficial
  Toate drepturile de proprietate intelectual? apar?in #TVR. Con?inutul nu poate fi copiat, �nc?rcat pe niciun canal media online sau pe re?ele de socializare f?r? acordul TVR, dar v? mul?umim dac? distribui?i link-ul nostru.
  TVR este marca �nregistrat? ?i este protejat?.

  Category : Adevaruri Secrete

  #adrian#p?unescu#recit#acirc#icirc#limba#maghiar?#adev?ruri#despre#trecut#la#tvr1

arrow_drop_up