<

FECIOARĂ MAICĂ MARIA, Stăpână Împărăteasă, pe tine te fericim... / Grupul Byzantion

 • conține versurile, activează CC. subtitrarea
  www.youtube.com/user/dotyk34?sub_confirmation=1
  compozitie Gl. 5 de Sf. Nectarie din Eghina
  cântă Grupul Psaltic Byzantion
  ”Fecioara Maica Maria
  Stăpâna Împarateasa
  Pe tine te fericim....
  Curată fiică din Adam
  Parfum de floare aleasă
  Pe tine te fericim
  Aleasă fiică de împărat
  Fecioară nenuntită
  Pe tine te fericim
  Smerenia te-a ridicat
  Şi te-a făcut slăvită
  Pe tine te fericim
  Mai sus de ceruri te-ai suit
  Prin naşterea străină
  Pe tine te fericim
  Pe heruvimi ai covârşit
  În cinste şi lumină
  Pe tine te fericim
  Şi serafimii în zborul lor
  La slava ta cu dor privesc
  Pe tine te fericim
  Arhanghelii şi ceata lor
  De frumuseţea ta doresc
  Pe tine te fericim
  Cântarea heruvimilor
  Spre tine se îndreaptă
  Pe tine te fericim
  Iar ceata serafimilor
  În ode se desfată
  Pe tine te fericim
  Arhanghelii neîncetat
  Cu toate oştile cereşti
  Pe tine te fericim
  În dorul lor nesăturat
  Din laudă nu se opresc
  Pe tine te fericim
  Eşti bucuria cetelor
  De îngeri lăudată
  Pe tine te fericim
  Eşti pacea şi sfinţitul dor
  A sfinţilor curată
  Pe tine te fericim
  Eşti mângâierea tuturor
  Ce ţie se închină
  Pe tine te fericim
  Eşti Maica ortodocşilor
  Şi-a lor nădejde bună
  Pe tine te fericim
  A rânduielilor cereşti
  Stăpână mult cântată
  Pe tine te fericim
  Eşti şi a celor pământeşti
  Scăpare întemeiată
  Pe tine te fericim
  Din aurorile cereşti
  Făclie luminată
  Pe tine te fericim
  Şi nouă ne împărtăşeşti
  Lumina cea curată
  Pe tine te fericim
  Potir sfinţit ce dăruieşti
  Izvor de nemurire
  Pe tine te fericim
  Adapă-ne pe noi cei răi
  Cu veşnica-ţi iubire
  Pe tine te fericim
  Şi ne hrăneşte neîncetat
  Cu pâinea de viaţă
  Pe tine te fericim
  Ce dintru tine s-a luat
  Fecioară prea curată
  Pe tine te fericim
  O, Maică fără de păcat
  Balsam de mângâiere
  Pe tine te fericim
  Ne fii celor ce-am apucat
  Cărarea spre Înviere
  Pe tine te fericim
  Fecioară Maică te avem
  Liman de mântuire
  Pe tine te fericim
  Şi bucurie şi îndemn
  Şi cale de suire
  Pe tine te fericim
  Bucură-te roză de mai
  Şi floarea curăţiei
  Pe tine te fericim
  Bucură-te sfinţite Rai
  Sălaşul fecioriei
  Pe tine te fericim
  Ne apără şi te păzim
  Şi turn de apărare
  Pe tine te fericim
  Şi călăuză celora
  Ce-n tine-şi-au scăpare
  Pe tine te fericim
  Şi Împărăţia lui Hristos
  Ne-o dă ca moştenire
  Pe tine te fericim
  Ca să-ţi aducem ca prinos
  A noastră mulţumire
  Pe tine te fericim
  Şi să-ţi cântăm neîncetat
  Cântarea ta-n vecie
  Pe tine te fericim
  Cuvine-se cu adevărat
  Să te slăvim Marie
  Pe tine te fericim.

  Category : Religie

  #fecioarĂ#maicĂ#maria#stă#acirc#ă#icirc#mpăăteasă#pe#tine#te#fericim#grupul#byzantion

Privacy policyAccept and close
arrow_drop_up