Carte Audio: Aventurile lui Pinocchio de Carlo Collodi

 • Surs? text : Editura Bestseller Moldova www.bestseller.md/aventurile-lui-pinochio-ebook-de-carlo-collodi.html?queryID=4e10f8085b6cdeb7f36ea4c3463bafe8&objectID=9183&indexName=magento_romanian_products
  Capitole
  00:00 I - Cum a g?sit me?terul t�mplar Cirea?? o bucat? de lemn care pl�ngea ?i r�dea, ca un copil.
  04:40 II - Me?terul Cirea?? d?ruie?te bucata de lemn prietenului s?u Geppetto, ca s?-?i fac? o p?pu?? cu me?te?ug care ?tie s? joace, s? m�nuiasc? sabia ?i s? se dea tumba.
  09:24 III - Geppetto, �ntors acas?, se apuc? numaidec�t s?-?i fac? p?pu?a, pe care o boteaz? cu numele de Pinocchio. �nt�ile ?treng?rii ale p?pu?ii.
  16:38 IV - Povestea p?pu?ii cu Greiera?ul vorbitor, din care se vede cum copiii �nd?r?tnici nu vor s-asculte de cei care ?tiu mai mult dec�t el.
  20:58 V - Lui Pinocchio i se face foame ?i caut? un ou ca s?-?i fac? omlet? dar c�nd nici nu se a?tepta, omleta �i zboar? pe fereastr?.
  24:57 VI - Pinocchio adoarme cu picioarele �n ligheanul cu t?ciuni aprin?i ?i diminea?a se treze?te cu ele arse.
  27:38 VII - Geppetto se �ntoarce acas? ?i �i d? p?pu?ii m�ncarea pe care o preg?tise pentru el.
  33:17 VIII - Geppetto �i face la loc picioarele lui Pinocchio ?i �?i vinde sumanul ca s?-i cumpere un Abecedar.
  37:35 IX - Pinocchio �?i vinde Abecedarul ca s? vad? teatrul de p?pu?i.
  41:52 X - P?pu?ile recunosc pe fratele lor �Pinocchio " ?i �l primesc cu alai, dar tocmai atunci sose?te p?pu?arul �M?n�nc? foc" ?i Pinocchio e �n mare primejdie.
  46:32 XI - M?n�nc?-Foc str?nut? ?i iart? pe Pinocchio, iar acesta salveaz? de la moarte pe prietenul s?u Arlecchino.
  52:25 XII - P?pu?arul M?n�nc?-Foc d?ruie?te cinci bani de aur lui Pinocchio ca s?-i d?ruiasc? tat?lui s?u Geppetto, �ns? Pinocchio se las? am?git de Vulpe ?i de Pisic? ?i pleac? �mpreun? cu ele.
  1:00:57 XIII - Hanul �La Racul Ro?u."
  1:07:01 XIV - Pinocchio al nostru, fiindc? n-a ascultat de pove?ele �n?elepte ale Greiera?ului-Vorbitor, se �nt�lne?te cu t�lharii.
  1:12:45 XV - T�lharii urm?resc pe Pinocchio ?i dup? ce-l prind, �l sp�nzur? de craca Stejarului uria?.
  1:17:31 XVI - Feti?a frumoas? cu p?rul b?lai �l salveaz? pe Pinocchio, �l pune �n pat, ?i cheam? trei doctori ca s? afle dac? e viu sau mort.
  1:23:47 XVII - Pinocchio m?n�nc? zah?rul, dar nu vrea s? ia purgativul, �ns? c�nd vede c-au venit cioclii s?-l duc?, se supune. Apoi spune o minciun? ?i drept pedeaps? �i cre?te nasul.
  1:31:56 XVIII - Pinocchio se �nt�lne?te iar??i cu Vulpoiul ?i cu Cotoiul, ?i se duc �mpreun? ca s? semene cei patru bani �n C�mpia Minunilor.
  1:40:31 XIX - Lui Pinocchio i se fur? galbenii de aur ?i drept pedeaps? prime?te patru luni de �nchisoare.
  1:46:47 XX - Eliberat din �nchisoare, Pinocchio vrea s? se �ntoarc? spre locuin?a Z�nei, dar �n drum �nt�lne?te un ?arpe �ngrozitor, ?i e prins �ntr-o curs? de dihori.
  1:51:35 XXI - Pe Pinocchio �l prinde un ??ran, care �l pune �n locul unui c�ine s? p?zeasc? un cote? de p?s?ri.
  1:55:46 XXII - Pinocchio prinde pe ho?i ?i drept r?splat? c? a fost credincios este pus �n libertate.
  2:01:26 XXIII - Pinocchio depl�nge moartea Feti?ei cu p?rul b?lai, apoi g?se?te un porumbel care �l duce pe ??rmul m?rii, ?i de acolo se arunc? �n ap? ca s? vin? �n ajutorul tat?lui s?u Geppetto.
  2:11:10 XXIV - Pinocchio sose?te �n �Insula Albinelor harnice" ?i o reg?se?te pe Z�n?.
  2:21:42 XXV - Pinocchio f?g?duie?te Z�nei s? fie cuminte ?i s? se pun? pe �nv???tur?, pentru c? s-a s?turat s? mai fie p?pu?? ?i vrea s? devin? un b?iat ca to?i b?ie?ii.
  2:27:23 XXVI - Pinocchio se duce cu colegii lui de ?coal? pe ??rmul m?rii ca s? vad? un pe?te groaznic care se nume?te Balen?.
  2:32:19 XXVII - Mare p?ruial? �ntre Pinocchio ?i colegii lui unul dintre ei fiind r?nit, Pinocchio e arestat de jandarmi.
  2:43:21 XXVIII - Pinocchio e �n primejdie s? fie fript �n tigaie ca un pe?te.
  2:52:26 XXIX - Pinocchio se �ntoarce la locuin?a Z�nei, care �i f?g?duie?te c? a doua zi n-are s? mai fie p?pu??, ci b?iat ca to?i b?ie?ii. Osp?? mare ca s? se s?rb?toreasc? aceast? �nt�mplare fericit?.
  3:06:17 XXX - Pinocchio, �n loc s? devin? b?iat, pleac? pe furi? cu prietenul s?u Fitil �n �?ara Distrac?iilor."
  3:14:55 XXXI - Dup? cinci luni de fericire, Pinocchio simte spre marea lui mirare c?-i cresc urechile ?i se preface �n m?gar.
  3:26:59 XXXII - Lui Pinocchio �i cresc urechile, se preface �n m?gar ?i �ncepe s? zbiere.
  3:37:02 XXXIII - Pref?cut �n m?gar, �l cump?r? directorul unui circ, ca s?-l �nve?e s? joace ?i s? sar? prin cercuri, dar �ntr-o sear? �?i scr�nte?te picioarele ?i atunci �l cump?r? altul, ca s? fac? o tob? din pielea lui.
  3:52:13 XXXIV - Pinocchio aruncat �n mare, e m�ncat de pe?ti ?i se preface iar??i �n p?pu?? ca mai �nainte, dar pe c�nd �nota ca s? ias? din ap?, e �nghi?it de Balena cea �ngrozitoare.
  4:05:20 XXXV - Pinocchio g?se?te �n p�ntecul Balenei... ia ghici?i pe cine? Citi?i capitolul acesta ?i o s? afla?i.
  4:15:46 XXXVI - �n sf�r?it, Pinocchio �nceteaz? de a mai fi p?pu??, ?i devine b?iat.

  Category : Carte Audio

  #carte#audio#aventurile#lui#pinocchio#de#carlo#collodi

arrow_drop_up
Tvstrada.ro