CARTE audio ?,, Graiul Martirilor cre?tini ´┐Ż Petru Popovici Ep 3

 • Evrei 11
  1. ?i credin?a este o ´┐Żncredere neclintit? ´┐Żn lucrurile n?d?jduite, o puternic? ´┐Żncredin?are despre lucrurile care nu se v?d.
  2. Pentru c?, prin aceasta, cei din vechime au c?p?tat o bun? m?rturie.
  3. Prin credin?? pricepem c? lumea a fost f?cut? prin Cuv´┐Żntul lui Dumnezeu, a?a c? tot ce se vede n-a fost f?cut din lucruri care se v?d.
  4. Prin credin?? a adus Abel lui Dumnezeu o jertf? mai bun? dec´┐Żt Cain. Prin ea a c?p?tat el m?rturia c? este neprih?nit, c?ci Dumnezeu a primit darurile lui. ?i prin ea vorbe?te el ´┐Żnc?, m?car c? este mort.
  5. Prin credin?? a fost mutat Enoh de pe p?m´┐Żnt, ca s? nu vad? moartea. ?i n-a mai fost g?sit, pentru c? Dumnezeu ´┐Żl mutase. C?ci ´┐Żnainte de mutarea lui, primise m?rturia c? este pl?cut lui Dumnezeu.
  6. ?i, f?r? credin??, este cu neputin?? s? fim pl?cu?i Lui! C?ci cine se apropie de Dumnezeu trebuie s? cread? c? El este ?i c? r?spl?te?te pe cei ce-L caut?.
  7. Prin credin?? Noe, c´┐Żnd a fost ´┐Żn?tiin?at de Dumnezeu despre lucruri care ´┐Żnc? nu se vedeau, ?i, plin de o team? sf´┐Żnt?, a f?cut un chivot ca s?-?i scape casa; prin ea, el a os´┐Żndit lumea ?i a ajuns mo?tenitor al neprih?nirii care se cap?t? prin credin??.
  8. Prin credin?? Avraam, c´┐Żnd a fost chemat s? plece ´┐Żntr-un loc pe care avea s?-l ia ca mo?tenire, a ascultat ?i a plecat f?r? s? ?tie unde se duce.
  9. Prin credin?? a venit ?i s-a a?ezat el ´┐Żn ?ara f?g?duin?ei, ca ´┐Żntr-o ?ar? care nu era a lui, ?i a locuit ´┐Żn corturi, ca ?i Isaac ?i Iacov, care erau ´┐Żmpreun?-mo?tenitori cu el ai aceleia?i f?g?duin?e.
  10. C?ci el a?tepta cetatea care are temelii tari, al c?rei me?ter ?i ziditor este Dumnezeu.
  11. Prin credin?? ?i Sara, cu toat? v´┐Żrsta ei trecut?, a primit putere s? z?misleasc?, fiindc? a crezut ´┐Żn credincio?ia Celui ce-i f?g?duise.
  12. De aceea, dintr-un singur om, ?i ´┐Żnc? un om aproape mort, s-a n?scut o s?m´┐Żn?? ´┐Żn mare num?r, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul m?rii, care nu se poate num?ra.
  13. ´┐Żn credin?? au murit to?i ace?tia, f?r? s? fi c?p?tat lucrurile f?g?duite; ci doar le-au v?zut ?i le-au urat de bine de departe, m?rturisind c? sunt str?ini ?i c?l?tori pe p?m´┐Żnt.
  14. Cei ce vorbesc ´┐Żn felul acesta arat? deslu?it c? sunt ´┐Żn c?utarea unei patrii.
  15. Dac? ar fi avut ´┐Żn vedere pe aceea din care ie?iser?, negre?it c? ar fi avut vreme s? se ´┐Żntoarc? ´┐Żn ea.
  16. Dar doreau o patrie mai bun?, adic? o patrie cereasc?. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ru?ine s? Se numeasc? Dumnezeul lor, c?ci le-a preg?tit o cetate.
  17. Prin credin?? a adus Avraam jertf? pe Isaac, c´┐Żnd a fost pus la ´┐Żncercare: el, care primise f?g?duin?ele cu bucurie, a adus jertf? pe singurul lui fiu!
  18. El c?ruia i se spusese: "´┐Żn Isaac vei avea o s?m´┐Żn?? care-?i va purta numele!"
  19. C?ci se g´┐Żndea c? Dumnezeu poate s? ´┐Żnvie chiar ?i din mor?i; ?i, drept vorbind, ca ´┐Żnviat din mor?i l-a primit ´┐Żnapoi.
  20. Prin credin?? a dat Isaac lui Iacov ?i Esau o binecuv´┐Żntare care avea ´┐Żn vedere lucrurile viitoare.
  21. Prin credin?? Iacov, c´┐Żnd a murit, a binecuv´┐Żntat pe fiecare din fiii lui Iosif ?i "s-a ´┐Żnchinat, rezemat pe v´┐Żrful toiagului s?u."
  23. Prin credin?? a fost ascuns Moise trei luni de p?rin?ii lui c´┐Żnd s-a n?scut: pentru c? vedeau c? era frumos copilul ?i nu s-au l?sat ´┐Żnsp?im´┐Żnta?i de porunca ´┐Żmp?ratului.
  24. Prin credin?? Moise, c´┐Żnd s-a f?cut mare, n-a vrut s? fie numit fiul fiicei lui faraon,
  25. ci a vrut mai bine s? sufere ´┐Żmpreun? cu poporul lui Dumnezeu dec´┐Żt s? se bucure de pl?cerile de o clip? ale p?catului.
  26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bog??ie dec´┐Żt comorile Egiptului, pentru c? avea ochii pironi?i spre r?spl?tire.
  32. ?i ce voi mai zice? C?ci nu mi-ar ajunge vremea, dac? a? vrea s? vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel ?i de proroci!
  33. Prin credin?? au cucerit ei ´┐Żmp?r??ii, au f?cut dreptate, au c?p?tat f?g?duin?e, au astupat gurile leilor,
  34. au stins puterea focului, au sc?pat de ascu?i?ul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji ´┐Żn r?zboaie, au pus pe fug? o?tirile vr?jma?e.
  35. Femeile ?i-au primit ´┐Żnapoi pe mor?ii lor ´┐Żnvia?i; unii, ca s? dob´┐Żndeasc? o ´┐Żnviere mai bun?, n-au vrut s? primeasc? izb?virea care li se d?dea, ?i au fost chinui?i.
  36. Al?ii au suferit batjocuri, b?t?i, lan?uri ?i ´┐Żnchisoare;
  37. au fost uci?i cu pietre, t?ia?i ´┐Żn dou? cu fer?str?ul, chinui?i; au murit uci?i de sabie, au pribegit ´┐Żmbr?ca?i cu cojoace ?i ´┐Żn piei de capre, lipsi?i de toate, prigoni?i, munci?i -
  38. ei, de care lumea nu era vrednic? - au r?t?cit prin pustiuri, prin mun?i, prin pe?teri ?i prin cr?p?turile p?m´┐Żntului.
  39. To?i ace?tia, m?car c? au fost l?uda?i pentru credin?a lor, totu?i n-au primit ce le fusese f?g?duit;
  40. pentru c? Dumnezeu avea ´┐Żn vedere ceva mai bun pentru noi, ca s? n-ajung? ei la des?v´┐Żr?ire f?r? noi.

  Category : Carte Audio

  #carte#audio#?#graiul#martirilor#cre?tini#petru#popovici#ep#3

arrow_drop_up
Tvstrada.ro